pragmatic-atheist: fuckyeahreligionpigeon: Wil…

pragmatic-atheist:

fuckyeahreligionpigeon:

William S. Burroughs